Mercurius

MERCURIUS

De verovering van Mercurius

 

Mercurius "plays it hard to get"

 

Als je de planeet Mercurius wilt zien, moet je geduld hebben. De grote astronoom Nikolaus Kopernikus beklaagde zich aan het eind van zijn leven erover dat hij in het vaak mistige Polen de kleine planeet nog nooit aan de ochtend- of avondhemel had mogen aanschouwen. Persoonlijk heb ik vele malen in mijn leven tevergeefs staan turen om er een glimp van op te vangen. Maar op een dag had ik dan toch geluk. Zes jaar geleden attendeerde een collega mij op een aankondiging in de nieuwsbrief van Govert Schilling van het zeldzaam helder verschijnen van de planeet aan de westelijke avondhemel net na het ondergaan van de Zon. Staande bij het tuinhek zag ik Venus staan sprankelen. Als om dit te onderstrepen hing er een dunne horizontale reep wolk onder. Ook net boven die wolk, maar iets verderop naar het Noorden twinkelde Mercurius. Ik hief een juichkreet aan. Als gevolg hiervan werd ik door een aantal buren bezorgd gadegeslagen, maar dat had ik er graag voor over.

Net als Venus is Mercurius een binnenplaneet. De baan van een binnenplaneet ligt tussen de baan van de Aarde en de Zon in. Daardoor zien we Mercurius altijd in de buurt van de Zon. Staat de Zon hoog aan de hemel, dan wordt de Mercurius overstraalt en zien we de kleine planeet niet. We krijgen alleen maar een kans om Mercurius te zien als de Zon net onder de evenaar staat en Mercurius erboven. Dat is 's ochtends bij zonsopkomst en 's avonds bij zonsondergang. In onze contreien wordt het waarnemen dan weer bemoeilijkt door bewolking en ander ongerief.

 

Oude tijden

 

De oude volkeren die in droge streken woonden hadden geen last van bewolking boven de kim en Mercurius werd door hen gezien. Dat betekent nog niet dat Mercurius ook als planeet werd herkend, want ja, een planeet, wat was dat nou helemaal voor een woestijnbewoner van 5000 jaar geleden? Die woestijnbewoner interpreteerde het lichtje binnen zijn toenmalige belevingswereld als een god, net als de andere dwaalsterren.

 

Mercurius de God

 

De planeet Mercurius speelde een belangrijke rol in het religieuze leven van veel oude beschavingen. De eerste geregistreerde waarneming zou zijn gedaan door Timocharis in 265 voor Christus.

Als Mercurius 's ochtends vroeg vóór de Zon opkomt staat de planeet aan de westelijke kant van de Zon. Als Mercurius 's avonds na de Zon ondergaat staat hij aan de oostelijke kant. De vroege Grieken geloofden dat de oost- en west-elongaties van Mercurius twee afzonderlijke objecten vertegenwoordigden die ze Hermes (avondster) en Apollo (ochtendster) noemden.

Het heeft een tijdje geduurd, maar op een gegeven moment snapten de Grieken dat Mercurius één ding was. Eenmaal zo ver, kreeg de planeet zijn definitieve functie, nl de boodschapper van de goden en de god van de schemering en de dageraad die het opstaan van Zeus aankondigde.

Waarschijnlijk zijn het de oude Egyptenaren die als eersten ontdekten dat Mercurius om de zon cirkelde. Mercurius werd door hen Sabko genoemd, maar ook wel herkend als de kwade ster van Set die omhoog vluchtte voordat hij door de zonnegod Amun-Ra bij zonsopgang werd overwonnen en zou verdwijnen in de schittering van de rijzende zonnegod.

Voor de Germaanse volkeren stond Mercurius bekend als Wodan, en onze woensdag is afgeleid van het originele Wodan's Dag. De huidige naam Mercurius is rechtstreeks afgeleid van de Latijnse naam Mercurius, de Romeinse benaming voor de Griekse god Hermes. De Franse middelste dag van de week heet Mercredi en dat is ook afgeleid van Mercurius. Dezelfde dag in de week hoort dus in verschillende taalgebieden bij vergelijkbare goden. De Nederlandse benaming voor Mercurius is Kwik en Mercurius werd dan ook gezien als een kwieke god. De planeet beweegt zich dan ook opmerkelijk snel rond de Zon in vergelijking met de andere planeten. De God Mercurius wordt vaak afgebeeld met vleugels aan zijn voeten.

 

De eerste echte Astronoom

 

Rond 400 v.Chr. doet de eerste echte astronoom, de Griek Eudoxus zo goed en zo kwaad als het gaat wetenschappelijk onderzoek. Van hem wordt gedacht dat hij zijn kennis over planetaire beweging van de Egyptenaren heeft geleerd. Bij hem zie je nog steeds verwarring tussen ochtend- en avondsterren. Hoewel hij de periodieke tijden van de planeten Mars, Jupiter en Saturnus vrij nauwkeurig vermeldde, had hij veel fouten met tijden voor Mercurius en Venus. Dit stond in schril contrast met zijn uitspraken over de synodische perioden: dat wil zeggen, de tijdspanne tussen het terugkeren van planeten in dezelfde configuratie aan de hemel van de aarde. Zijn synodische perioden waren vrij nauwkeurig voor Venus en Mercurius, evenals voor de buitenste planeten. Zo toonde hij nauwkeurige kennis van de tijd dat de sterren in de avond en de ochtend zouden verschijnen, maar leek hij onwetend van hun ware bewegingen rond de zon.

 

Evenzo herkenden oude astronomen Venus niet als één planeet. Als Venus ten oosten van de zon en na zonsondergang in de westelijke hemel werd gezien, heette de planeet Hesperus. Als Venus ten westen van de zon voor haar opkwam, heette de planeet Phosphorus. In de 12e eeuw voor Christus noemde Homerus Venus maar beschouwde haar als twee objecten. Van Pythagoras wordt gezegd, dat hij rond 500 v.Chr. begreep dat Phosphorus en Hesperus één ding was.

 

Tegen ongeveer 350 v.Chr., de tijd van Plato, herkenden de Grieken de ochtend- en avondsterren als één planeet. De moderne naam, Mercurius, is de Romeinse naam voor Hermes, de boodschapper van de goden. De Griekse Hermes wordt nog steeds wel gebruikt als het bijvoeglijk naamwoord Hermiaan, hetgeen betekent van of met betrekking tot Mercurius.

 

Het zijn de Romeinen geweest die Mercurius zijn naam geven. Ze nemen Mercurius over van de Grieken, die daar andere functies bekleedde. Bij de Romeinen is Mercurius in het begin de boodschapper-god en wordt later en passant ook maar even de god van de kleinhandel. Prachtig vind ik het plaatje aan de gevel van het Rockefeller Center. De vleugels aan de voeten heeft hij om sneller te kunnen vliegen van de ene God naar de andere en misschien ook wel om de hitte een beetje te kunnen wegwapperen.

 

Van god naar wetenschap

 

In de loop van de geschiedenis ontstaat naast de religieuze interpretatie de wetenschappelijke belangstelling voor Mercurius. Tot de komst van de telescoop kunnen astronomen niet veel meer dan de aanwezigheid aan de ochtend- of avondhemel registreren en de regelmatigheid ervan aantonen.

 

Na de uitvinding van de telescoop in, 1608 door de Middelburgse lenzenslijper Hans Lipperhey, kunnen de schijngestaltes en de Mercuriusovergang worden waargenomen, maar Mercurius is te ver weg en te zelden zichtbaar en wordt te vaak overstraald door de Zon, om grondig onderzoek aan de oppervlakte toe te staan.

Pas als de mens heeft leren reizen in de ruimte kan in de jaren zeventig van de twintigste eeuw een missie naar Mercurius worden uitgerust. Deze Mariner 10 vlucht is echt een epische reis. De technologie is het neusje van de zalm en het team, dat de vlucht begeleidt, wordt gevormd door super gedreven, zeer deskundige wetenschappers. De resultaten zijn overdonderend. In één klap verveelvoudigt de kennis over Mercurius. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw stuurt de NASA opnieuw een ruimtesonde naar de kleine planeet, Messenger. Ook deze missie levert een schat van wetenschappelijke gegevens op. En of het niet op kan: in 2018 staat de reis gepland van de Bepi Colombo, een ruimterobot van de ESA.

 

De missie van Mariner 10

 

Mariner 10 is het eerste ruimteschip dat Mercurius heeft bezocht. Aan het begin van de jaren zestig overweegt de NASA een aantal planetaire missies, met name naar Mars. In 1962 wordt echter ontdekt dat de onderlinge posities van Aarde, Venus en Mercurius in 1970 en 1973 zodanig zullen zijn, dat een ruimtevaartuig dat op Venus gericht wordt, door het zwaartekrachtveld van deze planeet kan worden meegetrokken om het op een nieuw traject naar Mercurius te sturen. Dus met een enkel ruimtevaartuig moet het mogelijk zijn om twee planeten te bezoeken met een minimaal verbruik van brandstof aan boord. De lancering dient in 1970 of 1973 plaats te vinden omdat de volgende economische kans pas halverwege de jaren tachtig is. Daarom is er een gevoel van urgentie om een missie naar Venus en Mercurius zo snel mogelijk te ontwerpen. In 1968 keurt de Ruimtevaart afdeling van de National Academy of Sciences een missie goed om in 1973 naar Venus en Mercurius te vliegen. Eind 1969 gaat het Congres er mee akkoord dat in 1970 met de ontwikkeling wordt begonnen.

 

Missie concept

 

Het is nooit de bedoeling van deze missie geweest om in een baan om Mercurius te geraken, omdat Mariner 10 zo snel voorbij Mercurius (50 km per seconde) zal racen, dat het een enorme hoeveelheid brandstof zou vergen om het ruimtevaartuig hiervoor voldoende te vertragen. De afmeting van de remraket zou gelijk moeten zijn aan een middelgrote lanceerraket uit die tijd. Om zo'n vehikel vanaf de Aarde te lanceren heb je een Saturnus V raket nodig, de grootste en krachtigste raket die ooit gebouwd is. Daardoor zou het een verschrikkelijk dure onderneming worden. De overheid heeft echter streng verordonneerd: het moet goedkoop!

In die tijd weten de wetenschappers niets van het afremmen van een ruimtevaartuig via het zwaartekrachtveld van Venus. Bovendien wordt deze missie opgevat als een eerste verkenning van Mercurius die in een aantal jaren opgevolgd zal kunnen worden door een verbeterde versie. Het zou meer dan 35 jaar duren voordat het volgende ruimtevaartuig Mercurius gaat verkennen.

 

De noodzakelijke zwaartekracht assistentie

 

De zwaartekracht-assistentie techniek is nodig om een economisch aanvaardbare missie te bereiken. Met deze techniek kan men van een ruimtevaartuig richting en snelheid wijzigen zonder gebruik te maken van waardevolle brandstof, waardoor tijd wordt bespaard en de wetenschappelijke instrumenten meer mogen wegen. Zo kan het Mariner-ruimtevaartuig worden gelanceerd met een aanvaardbaar laadvermogen door een relatief goedkope Atlas-Centaur-raket. Als een rechtstreekse vlucht naar Mercurius wordt gebruikt, is een veel grotere en duurdere Titan IIIC / Centaur nodig, en de hoge snelheid waarmee het ruimteschip Mercurius passeert laat slechts een korte tijd toe om gegevens te verzamelen. Niet alleen zorgt de zwaartekracht-assistentie ervoor dat een ruimtevaartuig twee planeten kan verkennen, het levert ook een bonusbezoek aan Mercurius op de terugweg op.

Tijdens een conferentie in februari 1970 op Cal Tech in Pasadena, Californië, over Mercurius en over de Venus-Mercurius-missie, merkt de hemelmechanicus Giuseppe Colombo op, dat nadat Mariner 10 langs Mercurius gevlogen is, het in een baan rond de Zon kan raken met een omlooptijd die bijna het dubbele is van de omlooptijd van Mercurius. Hij suggereert dat een tweede Mercurius-ontmoeting daarom zou kunnen worden bereikt. Een gedetailleerde studie van het traject door JPL bevestigt de suggestie van Colombo en toont aan dat door zorgvuldig het punt te selecteren waar langs Mercurius vliegt (het flyby punt), er een zwaartekrachtcorrectie kon worden gemaakt die het ruimtevaartuig ongeveer zes maanden later terugbrengt naar Mercurius. In feite wordt het mogelijk om meerdere ontmoetingen met Mercurius te bereiken; het aantal hangt af van de brandstof die beschikbaar is voor de koerscorrecties en de controle van de stand waarin het ruimtevaartuig zich bevindt. Mariner 10 zal uiteindelijk drie ontmoetingen met Mercurius hebben voordat de brandstof op is.

De naam van Giuseppe Colombo is hiermee gevestigd. De volgende ESA-missie naar Mercurius is zelfs naar hem genoemd of liever gezegd naar zijn troetelnaam: Bepi Colombo. Het idee van de zwaartekracht-assistentie komt oorspronkelijk van het Oekraïense genie Yuri Kondratyuk, wiens naam helaas niet gevestigd is, behalve dan in Oekraïne. In mijn blog heb ik twee posts gewijd aan deze schitterende man met een helaas tragisch leven.

 

Het vluchtplan: een smal lanceervenster

 

Het missieplan voor Mariner 10 is het meest complexe plan voor welke planetaire missie tot die tijd dan ook. Het vereist een lancering ergens tussen 16 oktober en 21 november, 1973. NASA kiest 3 november zodat het ruimtevaartuig Mercurius ontmoet op een moment dat het de planeet half verlicht (in kwadratuur) kan waarnemen.

 

 

 

 

De poolse astronoom Nikolaus Kopernikus. Van zijn belangrijke boek, De revolutionibus orbium coelestium, bevindt zich een eerste druk in de Librije in Zutphen.

Mercurius en Venus aan de ochtendhemel op 5 december 2012. Dit plaatje is gemaakt m.b.v. het programma Stellarium.

Venus en Mercurius zijn binnenplaneten. Daarom gaan ze, vanaf de Aarde gezien, altijd met de Zon op en onder.

Een afbeelding van Mercurius de boodschapper God op de gevel van het Rockefeller Center.

COPYRIGHT ZUTPHENSZONNESTELSEL © | ALL RIGHTS RESERVED | WEBSITE DOOR HANS SCHIPPER